Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4685 311d 390
end-of-dreams
Moje uczucia teraz nic już nie znaczą. Czas mnie pokonał. Odejdę, a Ty nawet się za mną nie obejrzysz.
— jeszcze 20 dni.
end-of-dreams
3585 2677 390
end-of-dreams
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Żulczyk ♥
Reposted fromklopokot klopokot viaveronica-o veronica-o
end-of-dreams
Może się wydarzyć wszystko, bo wszystko się wydarza.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viaromantycznosc romantycznosc
end-of-dreams
"W ilu objęciach musiałaś się znaleźć, by w końcu stać się tym, kim jesteś".
— F.M.
Reposted fromdilma dilma viaromantycznosc romantycznosc
end-of-dreams
Największy błąd faceta - gdy przestaje zdobywać kobietę, bo uznał, że zdobył ją ostatecznie.
Reposted fromsauvagerie sauvagerie viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
2209 9253 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
3002 e379 390
end-of-dreams
to zabawne jak bezwartościowa możesz się poczuć przez jedną osobę.
— ot tak
end-of-dreams
Masz rację dziecko, tego mi najbardziej brakuje. Jego zaczepek, głupot i ciągłego gadulstwa. Chciałabym to znowu usłyszeć i powiedzieć: " Znowu zaczynasz?" czy "Nigdy Ci ta głupota nie przejdzie". Kiedyś mnie to wkurzało, ale teraz chciałabym znowu to usłyszeć. Choć jedną zaczepkę, tego właśnie najbardziej mi teraz brakuje.
— Moja Babcia o zmarłym Dziadku
end-of-dreams
4934 2174 390
Reposted fromcaramina caramina vianotforgetme notforgetme
end-of-dreams
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
8168 3cd2 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
4301 6168 390
Reposted fromjustonebullet justonebullet viaadaaa93 adaaa93
end-of-dreams
3996 deb0 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaadaaa93 adaaa93
end-of-dreams
Czy mogą istnieć piękniejsze słowa od: kocham Cię taką, jaką jesteś?
— kocham Cię takim, jakim jesteś.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
5853 7089 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl